Yugorosgaz-Transport d.o.o.

предузеће за транспорт природног гаса и управљање транспортним системом за природни гас -

Српска верзија

 

Обавештење!

       Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на  седници од  20. јуна 2017. дао сагласност на Правила о раду транспортног система природног гаса д.о.о. „YUGOROZGAS-TRANSPORT“ Ниш, којима се уређују принципи и поступци планирања развоја, услови прикључења на транспортни систем, мерење, опсег квалитета природног гаса, одржавање објеката на транспортном систему, размена података са операторима повезаних система и поступање у условима поремећаја.

        Текст сагласности можете видети овде.

·                    План развоја транспортног система

·                    Одлука о додели сертификата


 

Обавештење!

       ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: ПЛАН РАЗВОЈА ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ Д.О.О ЗА ПЕРИОД 2017.-2026. ГОДИНА БЕОГРАД, 12. децембар 2016. 

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 12.12.2016. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о.

У складу са Законом о енергетици оператор транспортног система је сваке године доноси десетогодишњи плана развоја транспортног система и доставља га Агенцији на сагласност. У склопу процедуре за давање сагласности, Агенција организује јавне консултације о плану.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се на обрасцу, који се са текстом Предлога десетогодишњег плана развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о. може наћи на сајту Агенције за енергетику Републику Србије у рубрици Јавна консултација – актуелно.

Јавне консултације о Предлогу десетогодишњег плана развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о. се спроводе до 26.12.2016. године.


 

Обавештење!

       Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на  седници од  30. јануара 2015. дао сагласност на Правила о раду транспортног система природног гаса д.о.о. „YUGOROZGAS-TRANSPORT“ Ниш, којима се уређују принципи и поступци планирања развоја, услови прикључења на транспортни систем, мерење, опсег квалитета природног гаса, одржавање објеката на транспортном систему, размена података са операторима повезаних система и поступање у условима поремећаја.

        Текст сагласности можете видети овде.

·                    Правила рада транспортног система

·                    Предлог - модел уговора


Дана 18.12.2012. године основано је предузеће „Yugorosgaz-Transport d.o.o., Ниш.

 У складу са одредбама Закона о енергетици који је усвојила Скупштина Републике Србије дана 28.07.2011. године, „Yugorosgaz“ а.д. је ускладио своју организацију и основао предузеће „Yugorosgaz-Transport d.o.o., Ниш.

После правног раздвајања делатности транспорта природног гаса од других енергетских делатности, „Yugorosgaz-Transport d.o.o. у својству оператера транспортног система обавља делатност транспорта природног гаса и управљања транспортним системом на магистралном гасоводу Појате – Ниш (64 км), Ниш – Лесковац (53 км), Лесковац – Власотинце (7 км) и у перспективи Власотинце – Врање.

Агенција за енергетику Републике Србије је 28.08.2013. године издала „Yugorosgaz-Transport“ d.o.o. лиценцу за обављање делатности транспорта и управљања транспортним системом за природни гас.

 
With so many counterfeiters on the market however, you may be a little breitling replica sale as to what to look for or how to go about selecting your replica watches sale. This article will highlight some of the things you need to keep in mind when you make the decision to purchase a replica watches. There are a variety of distinctions between the hosts of Hublot replica watches on the market. You want to look for a good warranty, good grade, weight of the rolex replica uk, gold and crystal quality, movements of the jewels, and the hacking signal. All of these elements will vary in a rolex replica sale, as will the price. You will see prices ranging from five or ten dollars, and going into the thousands. Locating a good rolex replica sale in a mid-sized price range will likely get you as many of the above mentioned features as possible.